Handleiding voor het indienen van brandveiligheidsattesten via het e-loket

Download de handleiding voor het indienen van brandveiligheidsattesten via het e-loket.

 

Meer info

Raadpleeg hier op onze website alle info over de brandveiligheidsnormen waaraan uw voorziening moet voldoen en de procedure die gevolgd moet worden om een nieuw brandveiligheidsattest te verkrijgen (inclusief de te gebruiken modellen).