Handleiding om personen in een ouderenzorgvoorziening aan te sluiten bij een zorgkas

pdf bestandHandleiding - Hoe aansluiten bij een zorgkas? (256 kB)

Sinds 1 januari 2019 moeten alle personen die in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum verblijven, via een zorkas aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming. Alleen dan kan die zorgkas een tegemoetkoming voor zorg aan de ouderenvoorziening betalen. Meer dan 99% van de personen die verblijven in een ouderenvoorziening zijn al aangesloten zijn. Deze handleiding legt uit hoe niet-aangesloten personen vrijwillig of administratief kunnen worden aangesloten.