Handleiding e-loket - subsidiedossiers voor centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang

Deze handleidingen tonen hoe de centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang hun subsidiedossier indienen via het e-loket.

Centra voor dagverzorging

pdf bestandHandleiding e-loket subsidiedossers centra voor dagverzorging.pdf (504 kB)

Centra voor dagopvang

pdf bestandHandleiding e-loket subsidiedossiers centra voor dagopvang.pdf (501 kB)

Centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor personen die lijden aan een ernstige ziekte

pdf bestandHandleiding e-loket subsidiedossiers centra dagverzorging bijkomende erkenning personen die lijden aan een ernstige ziekte.pdf (534 kB)

Ze dienen hun subsidiedossier in via het e-loket.