Handleiding e-loket - Bankrekeningnummer en Richtsnoeren informatieveiligheid en gegevensbescherming

pdf bestandHandleiding e-loket mijn gegevens (656 kB)

Met de module “mijn gegevens” binnen het e-loket kunnen woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra, hun gegevens raadplegen.

Tot en met 12 april 2019 kunnen de ouderenvoorzieningen daar het bankrekeningnummer verifiëren waarop de voorschotten vanaf het vierde voorschot (betaald op 15 mei 2019) en verder gestort moeten worden. Indien nodig kan het bankrekeningnummer worden aangepast.

Daarnaast zal op deze pagina in het e-loket de voorziening kunnen aanduiden dat de richtsnoeren informatieveiligheid en gegevensbescherming worden nageleefd in de voorziening.