Handleiding digitaal opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen

pdf bestandHandleiding eWZCfin_ouderenvoorzieningen.pdf (979 kB)

In deze handleiding wordt ingegaan op het digitaal opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen.

Hierin worden enerzijds de procedures beschreven zoals bepaald in de regelgeving en anderzijds wordt er ingegaan op de manier van werken van de module eWZCfin.