Handleiding digitaal opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen

pdf bestandHandleiding eWZCfin_ouderenvoorzieningen.pdf (849 kB)

In deze handleiding wordt ingegaan op het digitaal opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen.

Hierin worden enerzijds de procedures beschreven zoals bepaald in de regelgeving en anderzijds wordt er ingegaan op de manier van werken van de module eWZCfin.

Meer info over de controles die door de module eWZCfin worden uitgevoerd vindt u hier.

Handleiding eWZCfin versie 1.1

Op 19 juni 2019 werd versie 1.1 bezorgd aan de ouderenvoorzieningen.

De volgende wijzigingen werden aangebracht ten opzichte van de versie 1.0 :

  • In deel 2.1.2 wordt vermeld dat er een automatische rechtentoekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden zal zijn vanaf de start van de digitale communicatie met de zorgkassen.
  • In deel 3.1 wordt de aanvulling gemaakt dat de basistegemoetkoming voor zorg in een woongelegenheid WZC zonder bijkomende erkenning en in een CVK geen kinesitherapieverstrekkingen bevat.
  • In deel 4.1.2 is toegevoegd dat er recht is op de tegemoetkoming voor zorg indien door overlijden niet wordt voldaan aan de minimale verblijfsduur en dat bij een verhuis van woongelegenheid binnen een WZC men 12u hanteert als richtlijn.
  • Deel 4.1.4. omvat nu een uitgebreidere omschrijving van het concept “ongeval”.
  • In deel 7.5.1.3.2 & 7.5.1.3.3 wordt het regulariseren van bepaalde prestatiecodes verder toegelicht.
  • Deel 7.5.4 beschrijft de procedure die dient te gevolgd te worden bij een regularisatie.
  • Deel 9 bevat enkele bijkomende veel voorkomende vragen inzake de VSB-verzekeringsstatus.

Handleiding eWZCfin versie 1.0

Op 25 maart 2019 werd de eerste versie van de handleiding eWZCfin bezorgd aan de ouderenvoorzieningen.