Handleiding controletoren COVID-19

Download de handleiding voor het gebruik van de controletoren COVID-19 voor lokale besturen en zorgraden (zonder patiëntgegevens of met patiëntgegevens: afhankelijk van de toegang die verleend werd).

Updates:

Over de controletoren

De controletoren COVID-19 binnen de ZorgAtlas van Zorg en Gezondheid is een online toepassing die burgemeesters, gouverneurs, noodplanningscoördinatoren, algemeen directeurs en zorgraden toont waar zich in hun stad of gemeente patiënten met COVID-19 bevinden. Ze beschikken hiervoor over een toegangsaccount.

Op de website van Sciensano staan andere cijfers qua aantal besmettingen in mijn gemeente dan in de ZorgAtlas (meer of minder). Hoe komt dat?

  1. De ZorgAtlas toont alle patiënten waarbij contactonderzoek wordt uitgevoerd, inclusief patiënten van wie de huisarts oordeelde dat hun negatief resultaat vals negatief was of patiënten die de arts al aanmeldt bij het contactonderzoek zonder testresultaat. De website van Sciensano toont enkel positief geteste patiënten.
  2. Sciensano rapporteert ook cijfers op basis van een periode van zeven dagen, maar start die periode drie dagen in het verleden. De ZorgAtlas toont recentere cijfers: alle gekende patiënten tot 1 dag in het verleden.

Waarom toont de ZorgAtlas geen cijfers over Waalse gemeenten die grenzen aan Vlaanderen

Elk gewest krijgt enkel toegang tot de data van zijn gebied. We hebben een samenwerking opgestart met het Brusselse gewest en vanaf 10 november zijn de Brusselse data ook beschikbaar in de ZorgAtlas. We beschikken echter niet over data van de Waalse gemeenten die grenzen aan Vlaamse gemeenten.

Kan een lokaal bestuur de data uit de ZorgAtlas publiek maken?

Ja, een burgemeester mag beslissen om gegevens uit de ZorgAtlas publiek te maken, zolang daar maar geen individuele patiëntgegevens mee worden vrijgegeven. Een lokaal bestuur kan die data gebruiken om bijvoorbeeld de bevolking te sensibiliseren of om maatregelen te motiveren.

Kan een lokaal bestuur zelf duiding geven bij de data uit de ZorgAtlas, bv. dat de besmettingen zich binnen een gezin of binnen een wijk bevinden?

Ja, een lokaal bestuur mag uiteraard de gegevens duiden, zolang daar maar geen individuele patiëntgegevens mee worden vrijgegeven.

Zal de Vlaamse overheid de concentratie van patiënten per statistische sector publiek bekend maken?

Momenteel niet:

  1. Het is eigenlijk de rol van Sciensano om publiek te rapporteren over de cijfers die de epidemiologie in ons land duiden.
  2. We willen het lokale bestuur eerst toegang geven tot die gegevens en niet onder publieke druk zetten om misschien voorbarig tot maatregelen te moeten overgaan.

We onderzoeken wel of we op termijn deze gegevens ook publiek kunnen maken, maar dat vraagt nieuw programmeerwerk en zal ingepland moeten worden in functie van andere rapportageprioriteiten.

Over de gegevens

De ZorgAtlas van Zorg en Gezondheid ontsluit gegevens vanuit verschillende (Vlaamse en federale) databronnen en vertaalt die in waarschuwingssignalen. Zo worden de gegevens van Sciensano (informatie over testresultaten en contactopvolging) verrijkt met data van Zorg en Gezondheid, zoals gegevens die zorgvoorzieningen doorgeven via de dagelijkse COVID-19-bevraging en rechtstreeks meldingen van artsen rechtstreeks aan het team infectieziekten. Het opzetten van de verschillende datastromen gebeurt in samenspraak met Scienscano en Healthdata, en met de nodige aandacht voor de privacy.