Handleiding controletoren COVID-19

Download de handleiding voor het gebruikt van de controletoren COVID-19 voor lokale besturen en zorgraden.

pdf bestandHandleiding controletoren COVID-19 voor lokale besturen en zorgraden (961 kB)


Over de controletoren

De controletoren COVID-19 binnen de Zorgatlas van Zorg en Gezondheid is een online toepassing die burgemeesters, gouverneurs, noodambtenaren en zorgraden toont waar zich in hun stad of gemeente patiënten met COVID-19 bevinden. Ze beschikking hiervoor over een toegangsaccount.

Over de gegevens

De Zorgatlas van Zorg en Gezondheid ontsluit gegevens vanuit verschillende (Vlaamse en federale) databronnen en vertaalt die in waarschuwingssignalen. Zo worden de gegevens van Sciensano (informatie over testresultaten en contactopvolging) verrijkt met data van Zorg en Gezondheid, zoals gegevens die zorgvoorzieningen doorgeven via de dagelijkse COVID-19-bevraging en rechtstreeks meldingen van artsen rechtstreeks aan het team infectieziekten. Het opzetten van de verschillende datastromen gebeurt in samenspraak met Scienscano en Healthdata, en met de nodige aandacht voor de privacy.

Opgelet, de cijfers in de Zorgatlas kunnen verschillen met de cijfers per gemeente op de website van Sciensano. Die laatste komen immers uit een andere databank van Sciensano, tonen de cijfers van 3 dagen in het verleden en enkel positief geteste patiënten. De Zorgatlas toont recentere cijfers (alle patiënten tot 1 dag in het verleden) uit de databank voor de contact-opvolging. We tonen alle patiënten waarbij contactopvolging wordt uitgevoerd, inclusief patiënten van wie de huisarts oordeelde dat hun negatief resultaat vals negatief was of patiënten die de arts al aanmeldt bij de contactopvolging zonder testresultaat.