Handleiding bij het e-loket voor tegemoetkoming ex-DAC

pdf bestandHandleiding e-loket ex-DAC.pdf (558 kB)

Met het e-loket kunnen de woonzorgcentra hun tewerkstellingsgegevens ex-DAC indienen en opvolgen. Deze handleiding legt uit hoe die toepassing in het e-loket werkt.