HALT2Diabetes symposium op 26/11

  • 17 november 2016

In het pilootproject "HALT2Diabetes" werd voor de eerste keer in Vlaanderen een geïntegreerde strategie uitgetest om type 2 diabetes en geassocieerde cardiovasculaire aandoeningen vroegtijdig op te sporen en te voorkomen bij hoogrisicopersonen. In deze pilootstudie werden de essentiële randvoorwaarden en mogelijke knelpunten voor lokale diabetespreventie in kaart gebracht om te komen tot een adviesrapport voor diabetespreventie op Vlaams niveau.

Tijdens het HALT2Diabetes symposium op 26/11 komt u alles te weten over de resultaten van het pilootproject en de toekomst van diabetespreventie in Vlaanderen.

Meer info vindt u op www.diabetes.be/HALT2Diabetessymposium.