Groepen van assistentiewoningen: wijzigingen door nieuw Woonzorgdecreet van 15 februari 2019

Erkende groepen van assistentiewoningen

 1. Nieuwe groepen van assistentiewoningen waarvoor vanaf 1 januari 2020 een erkenning wordt aangevraagd, moeten vanaf de ingangsdatum van de erkenning voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voldoen (die staan in bijlage 10 van het "stambesluit" van 28 juni 2019).
  Uitzondering: aangemelde groepen van assistentiewoningen die vanaf 1 januari 2020 de erkenning aanvragen. 

 2. Ingediende erkenningsaanvragen voor een groep van assistentiewoningen waarover op 31 december 2019 nog geen beslissing genomen werd en die vervolgens erkend werden als groep van assistentiewoningen, moeten uiterlijk op 31 december 2022 voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voldoen  (die staan in bijlage 10 van het "stambesluit" van 28 juni 2019). Tot zolang moeten ze voldoen aan de erkenningsvoorwaarden vervat in de bijlage 16 bij het stambesluit van 24 juli 2009. 

 3. Groepen van assistentiewoningen waarvoor de initiatiefnemer na 1 januari 2013 beschikte over een omgevingsvergunning, en die vervolgens erkend werden als groep van assistentiewoningen, moeten uiterlijk op 31 december 2022 voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden (inclusief infrastructuur - geen uitzondering).
  Tot zolang moeten ze voldoen aan de erkenningsvoorwaarden vervat in de bijlage XVI bij het stambesluit van 24 juli 2009. Deze regeling geldt ook voor serviceflatgebouwen of woningcomplexen met dienstverlening waarvoor de initiatiefnemer op 1 januari 2013 beschikte over een voorafgaande vergunning maar op die datum niet beschikte over een stedenbouwkundige vergunning. 

 4. Serviceflatgebouwen of woningcomplexen met dienstverlening die op 1 januari 2013 beschikten over een erkenning en die vervolgens erkend werden als groep van assistentiewoningen, moeten uiterlijk op 31 december 2022 voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van de nieuwe Bijlage 10.
  Tot zolang moeten ze voldoen aan de erkenningsvoorwaarden vervat in de bijlage XVI bij het stambesluit van 24 juli 2009.
  Uitzondering: de infrastructuur die erkend was op 1 januari 2013, moet uiterlijk op 1 januari 2034 aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden m.b.t. infrastructuur voldoen (die vervat zijn  in artikel 36 tot en met 40 van de bijlage 10 van het "stambesluit" van 28 juni 2019). Tot dan moeten ze voldoen aan de erkenningsnormen voor infrastructuur vervat in de Bijlage A van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985. 

 5. Serviceflatgebouwen of woningcomplexen met dienstverlening waarvoor de initiatiefnemer op 1 januari 2013 beschikte over een voorafgaande vergunning en een omgevingsvergunning, en die vervolgens erkend werden als groep van assistentiewoningen, moeten uiterlijk op 31 december 2022 voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden.
  Tot zolang moeten ze voldoen aan de erkenningsvoorwaarden vervat in de bijlage XVI bij het Stambesluit van 24 juli 2009.
  Uitzondering: voor de infrastructuur moeten ze uiterlijk op 1 januari 2034 aan de erkenningsvoorwaarden m.b.t. infrastructuur voldoen (die vervat zijn  in artikel 36 tot en met 40 van de bijlage 10 van het "stambesluit" van 28 juni 2019). Tot dan moeten ze voldoen aan de erkenningsnormen voor infrastructuur vervat in de Bijlage A van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985. 

 6. Artikel 36, gelegen zijn in het centrum of in de nabijheid van het centrum van een stad, gemeente of wijk, is niet van toepassing op groepen van assistentiewoningen waarvoor de bouwwerkzaamheden werden aangevat vóór 1 januari 2014. 

 7. Artikel 37, 14° m.b.t. de integrale toegankelijkheid en het advies van Inter geldt enkel bij groepen van assistentiewoningen met een aanvraag tot omgevingsvergunning na 31 december 2019.

Serviceflatgebouwen of woningcomplexen met dienstverlening gebouwd met BEVAK

Serviceflatgebouwen of woningcomplexen met dienstverlening die gebouwd werden via Care Property Invest NV (voorheen NV Serviceflats Invest), BEVAK naar Belgisch recht, moeten blijven voldoen aan de erkenningsnormen van vóór 1 januari 2013, vervat in de Bijlage A van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985.

Aangemelde groepen van assistentiewoningen

 1. Groepen van assistentiewoningen die op 31 december 2019 aangemeld zijn, moeten uiterlijk op 31 december 2021 een ontvankelijke erkenningsvraag ingediend hebben. Dan kunnen ze erkend worden en moeten ze tegen 31 december 2022 aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voldoen (die staan in bijlage 10 van het "stambesluit" van 28 juni 2019).
  Uitzondering: indien de omgevingsvergunning dateert van vóór 1 januari 2013 moeten ze uiterlijk op 1 januari 2034 aan de erkenningsvoorwaarden voor infrastructuur voldoen. Tot dan moeten ze voldoen aan de erkenningsnormen voor infrastructuur vervat in de Bijlage A bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985. 

 2. Groepen van assistentiewoningen die op 31 december 2019 aangemeld zijn of die na 31 december 2019 aangemeld zijn op basis van een omgevingsvergunning, moeten uiterlijk op 31 december 2020 een afschrift van deze omgevingsvergunning bezorgen aan Zorg en Gezondheid.  

 3. Aangemelde groepen van assistentiewoningen die op basis van een verleende erkennings- of omvormingskalender kunnen worden omgevormd tot een andere woonzorgvoorziening, blijven aangemeld tot het kwartaal waarvoor de erkennings- of omzettingskalender werd verkregen. 

 4. Aangemelde groepen van assistentiewoningen die op 31 december 2021 geen ontvankelijke erkenningsaanvraag hebben ingediend, kunnen niet langer als groep van assistentiewoningen uitgebaat worden.

In dit decreet en uitvoeringsbesluiten worden bestaande en nieuwe vormen in de thuiszorg, de thuiszorgondersteunende en -aanvullende zorg en de residentiële ouderenzorg gecombineerd.