Gonorroe

Gonorroe is een seksueel overdraagbare infectie, veroorzaakt door de bacterie Neisseria gonorrhoeae. Bij 30 tot 60% van de vrouwen met gonorroe treden geen of nauwelijks klachten op. De meest voorkomende complicatie van onbehandelde gonorroe is ‘pelvic inflammatory disease’ (PID) dat kan leiden tot onvruchtbaarheid en extra-uteriene zwangerschappen. Bij mannen ziet men vooral een urethritis, soms een epididymitis.

De gonokokken kunnen op andere plaatsten in het lichaam terechtkomen en daar een ontsteking veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn een septische artritis, polyartralgie in extremiteiten, sepsis, endocarditis en meningitis.

Sinds enkele jaren neemt het aantal gevallen van infecties met de gonorroebacterie toe.

 • Verwekker: Neisseria gonorrhoeae
 • Incubatieperiode: 2 dagen tot 2 weken
 • Waarom melden: Opvolgen van trends bij de risicogroepen, opsporen van besmettingshaarden.                                                                                                                  

Gonorroe is een verplicht te melden infectieziekte.

pdf bestandRichtlijn gonorroe (versie 2017) (507 kB)

Criteria

Epidemiologische criteria

transmissie van mens op mens (seksueel contact of verticale transmissie)

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Waarschijnlijk labocriterium

 • microscopische detectie van intracellulaire gram negatieve diplokokken in een urethraal staal bij een man of in een endocervicaal staal bij een vrouw

Laboratoriumconfirmatie

 • Minstens één van de volgende:
  • isolatie van Neisseria gonorrhoeae uit een klinisch staal
  • detectie van nucleïnezuur van Neisseria gonorrhoeae in een klinisch staal

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

 • patiënt met passend klinisch beeld en één van volgende:
  • epidemiologische criteria
  • waarschijnlijk labocriterium

Bevestigd

 • patiënt met passend klinisch beeld EN laboratoriumconfirmatie

Partnerverwittiging

Partnerverwittiging behoort tot de kern van de preventie van soa's en hiv. Partnerverwittiging is onderdeel van een professionele norm, in elke setting waar soa's en hiv wordt getest of waar soa's worden behandeld. Deze professionele norm maakt deel uit van hoger vermelde richtlijn over de aanpak van gonorroe en andere soa's.

Doel partnerverwittiging

Het tijdig en anoniem informeren van de sekspartner(s) en seksuele contacten door de zieke waarbij een soa is vastgesteld heeft als doel:

 • het voorkomen van verdere verspreiding van soa's door zich te laten testen
 • (vroeg) behandeling om mogelijke complicaties te voorkomen
 • het voorkomen van herinfecties
 • het voorkomen van een infectie (postexpositieprofylaxe bij hiv)

Wanneer is partnerverwittiging noodzakelijk?

 • als er een soa is gediagnosticeerd
 • als de zieke toestemming geeft om de sekspartners (anoniem) te verwittigen

Brief partnerverwittiging

Elke zieke met gonorroe die anoniem zijn sekspartners of seksuele contacten wil verwittigen, kan de standaardbrief gebruiken. Die kwam tot stand in samenwerking met Sensoa en het soa-overleg Vlaanderen. Deze brief is een handig hulpmiddel voor de zieke en de hulpverlener.