Glossarium

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Y
Z
GVO

Gezondheidsvoorlichting en opvoeding

HALP

Handelswijzen van artsen rond het levenseinde van hun patiënten

HAP

Huisartsenpeilpraktijken

HBSC

Health Behaviour in School-Aged Children

HEP
  Hepatitis
Hib
  Haemophilus infleunzae type B

 

HIV

Humaan immunodeficiëntievirus

HO

Hoger onderwijs (universitair en niet-universitair)

HOBU

Hoger onderwijs buiten universiteit

IARC

International Agency for Research on Cancer

ICD-9

International Classification of Diseases, ninth revision

ICD-9-CM

International Classification of Diseases, ninth revision, clinical modification

ICPC

International Classification of Primary Care

ICSI

IntraCytoplasmatische Sperma-Injectie 

IHZ

Ischemische Hartziekten (ICD-10-code I20-I25)

Intego

Integrated Computerized Network

Inw
  Inwoners
IV

Intraveneus (druggebruik)

IVF

In-vitrofertilisatie 

JCG

Jaarlijkse contactgroep

KSO

Kunstsecundair onderwijs

KVE

Kolonievormende eenheden

Le(x)

Levensverwachting op leeftijd x bv. Le(0): levensverwachting bij geboorte

LG

Levendgeboren

LIKAR

Limburgs Kankerregister

LN

Laatneonataal overlijden

Lo(x)

Verwachte leeftijd bij overlijden, bij huidige leeftijd x

M/I-ratio

Mortaliteits-incidentieratio

MBR

Mazelen, Bof, Rubella

MMSE

Mini Mentale State Examination

MS

Multiple Sclerosis

N,n

Aantal

NIC

Vlaams Afdelingen voor Neonatale Intensieve Zorgen

NIS

Nationaal Instituut voor de Statistiek - nu ADSEI

NKR

Nationaal Kankerregister

Paginatypes