Gezondheidsgegevens in relatie tot de leefomgeving - studiedag 24 november

Het is de ambitie van het Zorg en Gezondheid om - wat betreft gezondheidsgerelateerde data - een informatieknooppunt uit te werken voor burgers, zorgactoren, lokale en bovenlokale beleidsactoren. We verzamelen en verwerken hiervoor relevante data over de gezondheid in Vlaanderen en combineren dat met informatie over het zorglandschap, en data beschikbaar in andere beleidsdomeinen.

Op basis van deze data, eigen analyses, wetenschappelijke kennis en goede praktijken uit binnen- en buitenland gaan we dan aan de slag om het beleid, en specifiek de actoren die dit beleid voorbereiden of uitvoeren, inzicht en richting te geven. We willen ondersteunend werken, we creëren een gezondheidsblik op onze leefomgeving. Dit is de basis voor Population Health Effect Management; een benadering waarin we trachten om gezondheids- en zorgnoden te begrijpen, maar meer nog trachten te voorspellen. Het zal ons onderbouwing en inzicht geven om handelingsperspectieven op te stellen.

Presentaties studiedag 24 november 2020

Op 24 november 2020 vond de online studiedag ‘Gezondheidsgegevens in relatie tot de leefomgeving’ plaats. Via onderstaande links kan je de video's van de presentaties herbekijken.