Gezondheidsdoelstelling zelfdoding

Tegen 2020 is het aantal suïcides in Vlaanderen met 20% gedaald ten opzichte van het jaar 2000.

Achtergrond

De gezondheidsdoelstelling en het bijbehorend Vlaams Actieplan Suïcidepreventie werden op 7 september 2012 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De gezondheidsdoelstelling werd geformuleerd op basis van de gezondheidsconferentie van 17 december 2011.