Gezondheidsdoelstelling zelfdoding

De sterfte door zelfdoding bij mannen en vrouwen moet tegen 2030
verminderd zijn met 10% ten opzichte van 2020.

Achtergrond

De 2e Vlaamse Gezondheidsdoelstelling Suïcidepreventie en het bijhorende Vlaamse Actieplan Suïcidepreventie liepen op hun eind in 2020. Conform het preventiedecreet werd een traject doorlopen dat uitmondde in de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie op vrijdag 19 november 2021. 

Tijdens die gezondheidsconferentie werd een nieuwe gezondheidsdoelstelling en actieplan voor het beleid van de komende jaren gepresenteerd. Het plan heeft de ambitie om sterfte door zelfdoding in Vlaanderen tegen 2030 te verminderen met 10% ten opzicht van 2020.