Gezondheidsdoelstelling zelfdoding

De sterfte door zelfdoding bij mannen en vrouwen moet tegen 2020
verminderd zijn met 20% ten opzichte van 2000.

Achtergrond

De gezondheidsdoelstelling en het bijbehorend Vlaams Actieplan Suïcidepreventie werden op 7 september 2012 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De gezondheidsdoelstelling werd geformuleerd op basis van de gezondheidsconferentie van 17 december 2011.