Gezondheidsdoelstelling ongevallen in de privésfeer

Op 8 mei 1998 werd ter gelegenheid van een gedachtewisseling in het Vlaamse Parlement de volgende doelstelling geformuleerd:

“In het jaar 2002 moet het aantal dodelijke ongevallen in de privésfeer en in het verkeer afnemen met 20 %.”

Lees het verslag van de gedachtewisseling in de Commissie Welzijn, Gezondheid en Gezin over de gezondheidsdoelstelling.

Sinds 2002 is de gezondheidsdoelstelling niet meer hernieuwd. Voorlopig situeert het beleid rond ongevallenpreventie zich voornamelijk op vlak van valpreventie bij ouderen.

Voor valpreventie is een beheersovereenkomst gesloten met Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen voor een termijn van vijf jaar (begin 2017 tot eind 2021).