Gezondheidsconferentie Preventie: geef uw mening

  • 20 oktober 2016

Op 16 en 17 december vindt de Gezondheidsconferentie Preventie plaats. Daar zal minister Jo Vandeurzen nieuwe gezondheidsdoelstellingen voorstellen rond gezonde voeding, eetstoornissen, ondervoeding bij ouderen, beweging, sedentair gedrag, tabak, alcohol, drugs, psychoactieve medicatie, gamen en gokken.

Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van het nieuwe beleid is de focus op implementatie via settings of m.a.w. via de verschillende omgevingen waarin de burger zich begeeft (werk, onderwijs, vrije tijd, zorg en welzijn, gezin, en lokale gemeenschap). Met deze bevraging willen we graag de mening horen van de sleutelspelers in deze omgevingen, van de mensen die in rechtstreeks contact staan met de burger in deze settings.

Deze bevraging vraagt 10 minuten van uw tijd en brengt in kaart welke thema’s, doelgroepen en randvoorwaarden vanuit uw perspectief belangrijk zijn. De bevraging loopt tot 18 november en de resultaten worden mee in rekening gebracht bij de verdere vormgeving van het nieuwe beleid.

Start de enquête