Gezondheidscalculator modal shift

De overstap of zgn. modal shift van de auto naar actieve verplaatsingen - dit is meer mobiliteit al fietsend of te voet - wordt in toenemende mate gezien als oplossing voor stedelijke problemen zoals files, vervoersarmoede, geluids- en luchtvervuiling; maar ook als oplossing voor bepaalde gezondheidsproblemen. Vanuit gezondheidstandpunt staat Zorg en Gezondheid dan ook achter deze modal shift.

Vandaag de dag kiezen mensen nog té vaak de auto als vervoersmiddel, ook voor kleine afstanden. Eén derde van de Vlamingen neemt de auto voor afstanden minder dan 1 km. Meer dan de helft van alle autoverplaatsingen is voor afstanden minder dan 5 km (OVG, 2018).

Juist omwille van die beperkte afstanden moedigt Zorg en Gezondheid mensen om die verplaatsingen te voet of per fiets te doen. De modal shift naar actieve verplaatsingen kan namelijk een aanzienlijke gezondheidswinst opleveren op verschillende vlakken:

  • minder luchtvervuiling door gemotoriseerd verkeer;
  • minder geluidsoverlast door gemotoriseerd verkeer;
  • fietsers en wandelaars doen meer aan lichaamsbeweging dan automobilisten.
  • verder zijn er ook nog winsten op vlak van milieu en verkeersdoorstroming.

De Gezondheidscalculator Modal Shift berekent de maatschappelijke gezondheidswinst bij overstap van een aantal gemotoriseerde verplaatsingen naar actieve verplaatsing in euro. Deze tool stelt initiatiefnemers dus in staat om de maatschappelijke gezondheidswinst te berekenen die ze realiseren met hun project.

Die berekening kan voor zeer uiteenlopende projecten, bijvoorbeeld:

  • infrastructuurwerken zoals het aanleggen van een fietstunnel of het verbreden van voetpaden;
  • veranderingen in het mobiliteitsplan door bv. het invoeren van een fietsstraat;
  • sensibiliseringsprojecten om te voet naar de bakker te gaan;
  • initiatieven om vaardigheden aan te leren zoals fietslessen voor volwassenen.

De gezondheidscalculator modal shift past binnen het STOP-principe.
 

Meer info

 

De Gezondheidscalculator Modal Shift is een tool gemaakt door een samenwerkingsverband tussen het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, het Vlaams Instituut Gezond Leven en het agentschap Zorg en Gezondheid en wordt gefinancierd door Zorg en Gezondheid.
 

Logobalk project gezonde publieke ruimte
Gezondheidscalculator modal shift