Gemachtigde indicatiestellers

De Vlaamse Regering machtigt indicatiestellers om de ernst en de duur van het verminderd zelfvermogen vast te stellen.

Dat zijn de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, de diensten maatschappelijk werk (DMW’s) in het kader van de ziekenfondsen, en de OCMW's (enkel in Vlaanderen).

Personen die in die voorzieningen werken, scoren met behulp van een BEL-schaal de zorgbehoevenden die een aanvraag voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de zorgverzekering genoemd) indienen.

Sinds 1 januari 2005 is een controleorgaan belast met de controle op de indicatiestellingen, uitgevoerd door de gemachtigde indicatiestellers. Het controleorgaan dient jaarlijks 4.000 goedgekeurde aanvragen met de BEL-schaal te controleren in opdracht van het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming.

Nota's

Raadpleeg de nota's die van belang zijn voor de gemachtigde indicatiestellers:

Over dit onderwerp