Gele koorts

Gele koorts is een acute virale hemorragische koorts. Gele koorts wordt overgebracht door muggen (Aedes spp) en komt alleen voor in bepaalde tropische regio’s van sub-Sahara Afrika en Zuid–Amerika. Gele koorts verloopt meestal subklinisch. Het ziektebeeld varieert van een mild griepachtig syndroom tot een ernstige en dikwijls fatale hepatonefritis en hemorragische koorts.

  • Verwekker: Gele koortsvirus
  • Incubatieperiode: 2 tot 9 dagen (mediaan 4 dagen)
  • Waarom melden:Gele koorts is meldingsplichtig in internationale context.

pdf bestandGele koorts- Korte Richtlijnen (420 kB)

Criteria

Klinische criteria

  • Koorts en minstens één van volgende:
    • geelzucht
    • veralgemeende bloedingen

Epidemiologische criteria

reis in de week voorafgaand aan de ziekte naar een regio met gekende gele koortsgevallen

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Minstens één van volgende:

  • detectie van gele koorts viraal RNA met PCR
  • specifieke antilichaamrespons voor gele koorts: viervoudige stijging IgG of aantonen IgM, te interpreteren met vaccinatiegeschiedenis

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

patiënt met klinische criteria EN epidemiologisch criterium

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie