Gegevens uitwisselen in het kader van VIP²-GGZ

De gegevens van elke meting worden verwerkt door een onafhankelijke data-analist van de Trusted Third Party (TTP). Deze TTP bezorgt de individuele voorzieningen een confirmatiedocument met de resultaten van hun voorziening. De voorzieningen geven dan aan of deze gegevens kloppen en passen ze aan waar nodig. Als laatste stap bezorgt de TTP het correcte datarapport aan de individuele voorziening. Daarin wordt resultaat van de voorziening vergeleken met alle resultaten samen en met de resultaten van de deelsector van de voorziening.

De uitwisseling en verwerking van gevoelige data in het kader van het kwaliteitsindicatorenproject voor voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg vraagt om enkele bijzondere voorzorgen.

  • De Trusted Third Party is een onafhankelijke entiteit die optreedt als belangeloze en onpartijdige tussenpersoon tussen alle betrokken partijen.
  • Alle data-uitwisseling met deze onafhankelijke partij gebeurt via een (sterk beveiligde, geëncrypteerde) sFTP-verbinding. De voorzieningen ontvangen ook alle feedbackrapporten via deze weg. Wanneer rapporten beschikbaar komen, dan ontvangt de contactpersoon van de deelnemende voorziening daarover een bericht.

Toegang krijgen tot sFTP-server

  • Om toegang te krijgen tot de sFTP-server geeft de directeur (of coördinator) de naam en het e-mailadres van de persoon die verantwoordelijk is voor de toegang tot de sFTP-server door aan het secretariaat van het indicatorenproject.
  • Stuur daarvoor een mail naar kwaliteit@zorg-en-gezondheid.be.

De verantwoordelijke kan steeds op dezelfde manier gewijzigd worden. Elke wijziging of blokkering van de toegang tot de sFTP-server gebeurt met schriftelijke goedkeuring van de verantwoordelijke.

Een beveiligde verbinding opzetten voor de transfer van data

In deze handleiding leest u hoe u een veilige verbinding met de VIP²-sFTP-server kan opzetten om gegevens in het kader van VIP²-GGZ uit te wisselen. Gegevens die via deze verbinding worden verzonden, zijn altijd geëncrypteerd.

Meer informatie? kwaliteit@zorg-en-gezondheid.be.

 

Kwaliteitsindicatoren voor de geestelijke gezondheidszorg

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP²) meet de kwaliteit van zorg in de voorzieningen in psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, mobiele teams, revalidatiecentra voor drughulpverlening en psychosociale revalidatiecentra.