Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

Open dit besluit in de federale codex.

Deze wet vormt het basis wettelijke kader waarin ziekenhuizen kunnen werken. Belangrijk onderdelen daarbij zijn de regeling rond erkenning en financiering.