Gastro-enteritis (collectieve)

Gastro-enteritis wordt veroorzaakt door een brede groep microbiële agentia, zoals onder meer norovirus, rotavirus, Shigella spp, Giardia lamblia.

Een collectiviteit heeft betrekking op personen die samen verblijven, bijvoorbeeld scholen, internaten, woon- en zorgcentra… . Een gezin wordt niet aanzien als een collectiviteit. De ziekte wordt geregistreerd vanaf twee of meer gevallen.

  • Verwekkers: Diverse pathogene agentia
  • Incubatieperiode: Afhankelijk van oorzakelijk agens
  • Waarom melden: Bronidentificatie en indijkingsmaatregelen.

Gastro-enteritis is een verplicht te melden infectieziekte in een collectiviteit van meer dan twee personen met vergelijkbare symptomen.

Criteria

Epidemiologische criteria

Minstens één van de volgende:

  • transmissie van mens op mens
  • blootstelling via omgeving

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

isolatie of positieve PCR van een gastro-intestinaal pathogeen agens in bloed, maagvocht of feces

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

patiënt met passend klinisch beeld EN epidemiologische criteria

Bevestigd

patiënt met passend klinisch beeld EN laboratoriumconfirmatie