Fysisch-technische controleorganisaties

Fysisch-technische controleorganisaties

Fysisch-technische controleorganisaties worden door Zorg en Gezondheid erkend als organisatie met terreinwerking voor de controle van de fysisch-technische kwaliteit van de toestellen voor screeningsmammografie binnen het Vlaams bevolkingsonderzoek Borstkanker. Er zijn 4 erkende controleorganisaties.

Hun opdrachten zijn:

  • het uitvoeren van de acceptatietesten, de jaarlijkse en halfjaarlijkse testen van de screeningstoestellen van de mammografische eenheden;
  • advies verlenen over de kwaliteit van de ontvangen resultaten van de dagelijkse en wekelijkse testen aan de betrokken mammografische eenheid en het centrum voor kankeropsporing;
  • advies verlenen aan de Vlaamse overheid over fysisch-technische aspecten van het bevolkingsonderzoek borstkanker.
Erkende controleorganisaties

AV Controlatom

dhr. Sébastien Lichtherte

J. Olieslagerslaan 35

1800 Vilvoorde

T: 02 674 51 20

E: av.controlatom@vincotte.be

 

LUCMFR

Dienst radiologie, UZ Gasthuisberg

prof. Hilde Bosmans

Herestraat 49

3000 Leuven

T: 016 34 90 63

E:  hilde.bosmans@uzleuven.be

 

QCC-Gent

mevr. An De Hauwere

Proeftuinstraat 86, gebouw N7

9000 Gent

T: 09 264 66 46

E: qcc-gent@ugent.be

 

VUB – BEFY

prof. Nico Buls

Laarbeeklaan 103

1090 Brussel

T: 02 477 53 17

E: nico.buls@uzbrussel.be

Een erkenning als controleorganisatie aanvragen

Een erkenning is vereist om als controleorganisatie binnen het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker actief te zijn.

Om een erkenning aan te vragen, stuurt u het ingevulde en ondertekende formulier voor de aanvraag tot erkenning als controleorganisatie per email naar preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be met ‘Aanvraag erkenning controleorganisatie’ als onderwerp van uw e-mail.

 

De behandeling van uw aanvraag

Zorg en Gezondheid bezorgt u een ontvangstbevestiging en controleert vervolgens of uw aanvraag en de bijhorende bewijsstukken volledig en correct zijn. Als uw aanvraag ontvankelijk is, wordt een besluit opgemaakt tot erkenning als controleorganisatie. U ontvangt een exemplaar van het getekende erkenningsbesluit