Formulieren voor psychiatrische verzorgingstehuizen om te factureren

Psychiatrische verzorgingstehuizen ontvangen financieringen voor hun personeel en de herstelondersteunende zorg die ze bieden. Die tegemoetkoming voor zorg ontvangen ze door hun dienstverlening te factureren aan de ziekenfondsen. Daarvoor hebben ze deze formulieren nodig.

Formulieren voor opname en ontslag van een zorggebruiker

Telkens een psychiatrisch verzorgingstehuis een nieuwe zorggebruiker opneemt of ontslaat, moet het dat melden aan de ziekenfondsen. Dat doet een PVT met deze formulieren.

De aanvraag tegemoetkoming voor opname in PVT dient te gebeuren binnen de 7 dagen na de start van de opname. Hiertoe dient u bijgevoegd formulier in te vullen. Het ziekenfonds neemt een beslissing binnen vijftien werkdagen die volgen op de indiening van de aanvraag. Ook indien de begeleiding van een zorggebruiker wordt stopgezet, moet het psychiatrisch verzorgingstehuis dat melden aan het ziekenfonds.

Stuur deze kennisgevingsformulieren voor start en einde van een begeleiding naar het centrale contactpunt per mutualiteit.

Wanneer mag/moet u de "oude" RIZIV-formulieren gebruiken?

Bij een aanvraag voor prestaties die u in 2019 hebt aangevat:

  • Tot en met maart 2019 mag u die nog doen met de oude RIZIV-formulieren. Gebruik bij voorkeur wel al de nieuwe Vlaamse formulieren. In beide gevallen zal uw aanvraag behandeld worden.
  • Vanaf 1 april 2019 zullen aanvragen met de oude RIZIV-formulieren niet meer behandeld worden. De nieuwe Vlaamse formulieren dienen gebruikt te worden.

Bij een aanvraag voor prestaties die u in 2018 hebt aangevat:

  • U moet de aanvraag doen met de oude RIZIV-formulieren. Aanvragen voor prestaties die starten in 2018 met Vlaamse formulieren zullen teruggestuurd worden naar de voorziening. 

Formulieren om te factureren aan de ziekenfondsen

Om de drie maanden factureert een psychiatrisch verzorgingstehuis zijn dienstverlening aan de ziekenfondsen. Voor die facturatie gebruiken ze dit formulier. Voor het opstellen van hun facturen, moeten ze ook de juiste facturatie-instructies (pseudonomenclatuurcodes) gebruiken op hun facturen.

Formulieren om individueel en collectief verlof te melden

Een psychiatrisch verzorgingstehuis mag individueel en collectief verlof van zijn zorggebruikers aanrekenen in de facturatie aan de ziekenfondsen. Om de ziekenfondsen op de hoogte te brengen van het collectieve verlof, gebruiken ze dit formulier.

Opsturen naar...

  • Stuur uw formulieren naar het centrale contactpunt van de verzekeringsinstelling (het ziekenfonds) van de zorggebruiker.
Verzekeringsinstelling Centraal contactpunt
Christelijke Mutualiteit

Landsbond Christelijke Mutualiteiten
Dienst boekhouding derdebetalersregeling
PVT Vlaanderen
Haachtsesteenweg 579 PB 40
1031 Schaarbeek

Neutrale Mutualiteit

Landsbond Neutrale Ziekenfondsen
t.a.v. Medische Dienst
Charleroisesteenweg 145

1060 Brussel
Socialistische Mutualiteit

Centraal contactpunt vanaf 1 april. Tot dan via decentrale contactpunten

Liberale Mutualiteit

Zorgkassencommissie
Livornostraat 25

1050 Brussel
Onafhankelijke Mutualiteit

MLOZ – BU Medische dienst Gezondheidszorg
Lenniksebaan 788A

1070 Brussel
Hulpkas Ziekte & Invaliditeit

GD Antwerpen
t.a.v. Medische Dienst – Dr. C. Clinckers
Frankrijklei 81 – 83 bus 3

2000 Antwerpen
HR - Rail

Kas der Geneeskundige Verzorging
Administratief Centraal Bureau
Cel Revalidatie Vlaanderen
10-03 KGV BR
Frankrijkstraat 85

1060 Brussel

De facturen zelf stuurt u ook naar de ziekenfondsen. U vindt de adressen bij de facturatie-instructies.

Contactpunten voor de socialistische mutualiteit

Al het nodige wordt gedaan om tegen 1 april 2019 één centraal contactpunt operationeel in uitvoering te hebben.  Tot die tijd zal er echter bij de Socialistische Mutualiteiten gebruik gemaakt worden van de huidige decentrale werking.

Alle centra CAR in Vlaanderen hebben een brief van de Socialistische Mutualiteiten gekregen met de melding welk Vlaams ziekenfonds het contactpunt is voor het beheer van alle akkoorden/facturen van alle leden van de Socialistische Mutualiteiten. Dit betekent dat elke instelling en elk centrum CAR wel degelijk maar 1 contactpunt heeft, zij het dat dit contactpunt niet in Brussel gelegen is.

Als er hierbij nog vragen zouden zijn, kan u steeds terecht bij één van de Socialistische ziekenfondsen of bij de betreffende diensten op de landsbond van de Socialistische Mutualiteiten.

Een lijst met alle individuele voorzieningen die gevat zijn door het overnamedecreet en de pseudonomenclatuurcodes waarmee deze voorzieningen hun prestaties kunnen factureren aan de ziekenfondsen.