Formulieren voor psychiatrische verzorgingstehuizen om te factureren

Psychiatrische verzorgingstehuizen ontvangen financieringen voor hun personeel en de herstelondersteunende zorg die ze bieden. Die tegemoetkoming voor zorg ontvangen ze door hun dienstverlening te factureren aan de ziekenfondsen. Daarvoor hebben ze deze formulieren nodig.

Formulieren voor opname en ontslag van een zorggebruiker

Telkens een psychiatrisch verzorgingstehuis een nieuwe zorggebruiker opneemt of ontslaat, moet het dat melden aan de ziekenfondsen. Dat doet een PVT met deze formulieren.

De aanvraag tegemoetkoming voor opname in PVT dient te gebeuren binnen de 30 dagen na de start van de opname. Hiertoe dient u bijgevoegd formulier in te vullen. Het ziekenfonds neemt een beslissing binnen vijftien werkdagen die volgen op de indiening van de aanvraag. Ook indien de begeleiding van een zorggebruiker wordt stopgezet, moet het psychiatrisch verzorgingstehuis dat melden aan het ziekenfonds.

Stuur deze kennisgevingsformulieren voor start en einde van een begeleiding naar het centrale contactpunt per mutualiteit.

Wanneer mag/moet u de "oude" RIZIV-formulieren gebruiken?

Bij een aanvraag voor prestaties die u in 2019 hebt aangevat:

  • Tot en met april 2019 mag u die nog doen met de oude RIZIV-formulieren. Gebruik bij voorkeur wel al de nieuwe Vlaamse formulieren. In beide gevallen zal uw aanvraag behandeld worden.
  • Vanaf 1 mei 2019 zullen aanvragen met de oude RIZIV-formulieren niet meer behandeld worden. De nieuwe Vlaamse formulieren dienen gebruikt te worden.

Bij een aanvraag voor prestaties die u in 2018 hebt aangevat:

  • U moet de aanvraag doen met de oude RIZIV-formulieren. Aanvragen voor prestaties die starten in 2018 met Vlaamse formulieren zullen teruggestuurd worden naar de voorziening. 

Formulieren om te factureren aan de ziekenfondsen

Om de drie maanden factureert een psychiatrisch verzorgingstehuis zijn dienstverlening aan de ziekenfondsen. Voor die facturatie gebruiken ze dit formulier. Voor het opstellen van hun facturen, moeten ze ook de juiste facturatie-instructies (pseudonomenclatuurcodes) gebruiken op hun facturen.

Formulieren om individueel en collectief verlof te melden

Een psychiatrisch verzorgingstehuis mag individueel en collectief verlof van zijn zorggebruikers aanrekenen in de facturatie aan de ziekenfondsen. Om de ziekenfondsen op de hoogte te brengen van het collectieve verlof, gebruiken ze dit formulier.

Opsturen naar...

Stuur uw formulieren naar xlsx bestandHet centrale contactpunt per mutualiteit voor facturatieaanvragen van IBW en PVT (31 kB)

De facturen zelf stuurt u ook naar de ziekenfondsen. U vindt de adressen bij de facturatie-instructies.

Een lijst met alle individuele voorzieningen die gevat zijn door het overnamedecreet en de pseudonomenclatuurcodes waarmee deze voorzieningen hun prestaties kunnen factureren aan de ziekenfondsen.