Formulieren voor initiatieven voor beschut wonen om te factureren

Initiatieven van beschut wonen ontvangen financiering voor hun personeel en de herstelondersteunende begeleiding die ze bieden. Die tegemoetkoming voor zorg ontvangen ze door hun dienstverlening te factureren aan de ziekenfondsen. Daarvoor hebben ze deze formulieren nodig.

Formulieren voor begeleiding van een zorggebruiker

Telkens een initiatief van beschut wonen een nieuwe zorggebruiker begeleidt moet het initiatief van beschut wonen dat melden aan het ziekenfonds waarbij de zorggebruiker aangesloten is. Deze kennisgeving dient te gebeuren binnen de 30 dagen na de start van de begeleiding. Hiertoe dient u bijgevoegd formulier in te vullen. Het ziekenfonds neemt een beslissing binnen vijftien werkdagen die volgen op de indiening van de aanvraag. Ook indien de begeleiding van een zorggebruiker wordt stopgezet, moet het initiatief van beschut wonen dat melden aan het ziekenfonds.

Stuur deze kennisgevingsformulieren voor start en einde van een begeleiding naar het centrale contactpunt per mutualiteit.

Verzekeringsinstelling Centraal contactpunt
Christelijke Mutualiteit

Landsbond Christelijke Mutualiteiten
Departement Gezondheidszorg
Dienst Medische administratie – Reva
Haachtsesteenweg 579 PB 40

1031 Schaarbeek
Neutrale Mutualiteit

Landsbond Neutrale Ziekenfondsen
t.a.v. Medische Dienst
Charleroisesteenweg 145

1060 Brussel
Socialistische Mutualiteit

Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Sint-Jansstraat 32 – 38
1000 Brussel

Liberale Mutualiteit

Zorgkassencommissie
Livornostraat 25

1050 Brussel
Onafhankelijke Mutualiteit

MLOZ – BU Medische dienst Gezondheidszorg
Lenniksebaan 788A

1070 Brussel
Hulpkas Ziekte & Invaliditeit

GD Antwerpen
t.a.v. Medische Dienst – Dr. C. Clinckers
Frankrijklei 81 – 83 bus 3

2000 Antwerpen
HR - Rail

Kas der Geneeskundige Verzorging
Administratief Centraal Bureau
Cel Revalidatie Vlaanderen
10-03 KGV BR
Frankrijkstraat 85

1060 Brussel

Formulier om te factureren aan de ziekenfondsen

Om de drie maanden factureert een initiatief van beschut wonen zijn dienstverlening aan de ziekenfondsen. Voor die facturatie gebruiken ze dit formulier. Voor het opstellen van hun facturen, moeten ze ook de juiste facturatie-instructies (pseudonomenclatuurcodes) gebruiken op hun facturen.

Financiering en facturatie voor initiatieven van beschut wonen

Initiatieven van beschut wonen ontvangen financiering voor elke zorggebruiker die ze herstelondersteunende begeleiding bieden. Hoeveel dat is, wordt bepaald in de prijs per verblijfdag.