Formulieren voor initiatieven voor beschut wonen om te factureren

Initiatieven van beschut wonen ontvangen financiering voor hun personeel en de herstelondersteunende begeleiding die ze bieden. Die tegemoetkoming voor zorg ontvangen ze door hun dienstverlening te factureren aan de ziekenfondsen. Daarvoor hebben ze deze formulieren nodig.

Wanneer mag/moet u de "oude" RIZIV-formulieren gebruiken?

Bij een aanvraag voor prestaties die u in 2019 hebt aangevat:

  • Tot en met april 2019 mag u die nog doen met de oude RIZIV-formulieren. Gebruik bij voorkeur wel al de nieuwe Vlaamse formulieren. In beide gevallen zal uw aanvraag behandeld worden
  • Vanaf 1 mei 2019 zullen aanvragen met de oude RIZIV-formulieren niet meer behandeld worden. De nieuwe Vlaamse formulieren dienen gebruikt te worden.

Bij een aanvraag voor prestaties die u in 2018 hebt aangevat:

  • U moet de aanvraag doen met de oude RIZIV-formulieren. Aanvragen voor prestaties die starten in 2018 met Vlaamse formulieren zullen teruggestuurd worden naar de voorziening.

Formulieren voor begeleiding van een zorggebruiker

Telkens een initiatief van beschut wonen een nieuwe zorggebruiker begeleidt moet het initiatief van beschut wonen dat melden aan het ziekenfonds waarbij de zorggebruiker aangesloten is. Deze kennisgeving dient te gebeuren binnen de 30 dagen na de start van de begeleiding. Hiertoe dient u bijgevoegd formulier in te vullen. Het ziekenfonds neemt een beslissing binnen vijftien werkdagen die volgen op de indiening van de aanvraag. Ook indien de begeleiding van een zorggebruiker wordt stopgezet, moet het initiatief van beschut wonen dat melden aan het ziekenfonds.

Stuur deze kennisgevingsformulieren voor start en einde van een begeleiding naar xlsx bestandHet centrale contactpunt per mutualiteit voor facturatieaanvragen van IBW en PVT (31 kB).

Formulier om te factureren aan de ziekenfondsen

Om de drie maanden factureert een initiatief van beschut wonen zijn dienstverlening aan de ziekenfondsen. Voor die facturatie gebruiken ze dit formulier. Voor het opstellen van hun facturen, moeten ze ook de juiste facturatie-instructies (pseudonomenclatuurcodes) gebruiken op hun facturen.

De facturen zelf stuurt u ook naar de ziekenfondsen. U vindt de adressen bij de facturatie-instructies.

Contactpunten voor de socialistische mutualiteit

Al het nodige wordt gedaan om tegen 1 april 2019 één centraal contactpunt operationeel in uitvoering te hebben.  Tot die tijd zal er echter bij de Socialistische Mutualiteiten gebruik gemaakt worden van de huidige decentrale werking.

Alle centra CAR in Vlaanderen hebben een brief van de Socialistische Mutualiteiten gekregen met de melding welk Vlaams ziekenfonds het contactpunt is voor het beheer van alle akkoorden/facturen van alle leden van de Socialistische Mutualiteiten. Dit betekent dat elke instelling en elk centrum CAR wel degelijk maar 1 contactpunt heeft, zij het dat dit contactpunt niet in Brussel gelegen is.

Als er hierbij nog vragen zouden zijn, kan u steeds terecht bij één van de Socialistische ziekenfondsen of bij de betreffende diensten op de landsbond van de Socialistische Mutualiteiten.

Financiering en facturatie voor initiatieven van beschut wonen

Initiatieven van beschut wonen ontvangen financiering voor elke zorggebruiker die ze herstelondersteunende begeleiding bieden. Hoeveel dat is, wordt bepaald in de prijs per verblijfdag.