Formulieren voor het indienen van een begroting en meerjarenbegroting voor partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking

xlsx bestandBegroting_model_beheersovereenkomst.xlsx (27 kB)

Met dit formulier kunnen partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking een correcte begroting indienen.

xlsx bestandMeerjarenbegroting_model_beheersovereenkomst.xlsx (28 kB)

Met dit formulier kunnen partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking een correcte meerjarenbegroting indienen.