Formulieren voor de aanvraag van tegemoetkomingen voor revalidatieverstrekkingen

Met deze aanvraagformulieren vraagt een revalidatievoorziening de tegemoetkomingen voor de revalidatieverstrekkingen aan. Ze doen die aanvraag bij het ziekenfonds van de zorggebruiker.

Een aanvraag bevat altijd minsten:

  • Het administratief luik
  • De geïnformeerde toestemming van de zorggebruiker
  • Het medisch verslag (verschilt per type voorziening)

Voor een vergoeding voor de reiskosten van een rolstoelgebruiker, voegt u ook nog een medisch verslag rolstoelafhankelijkheid toe.

Een aanvraag is pas ontvankelijk als alle delen volledig zijn ingevuld.

Aanvraagformulieren voor fysieke revalidatieovereenkomsten

Aanvraagformulieren voor psychosociale revalidatieovereenkomsten

Aanvraag vergoeding voor de reiskosten

docx bestandAanvraag vergoeding reiskosten - formulier voor een medisch verslag rolstoelafhankelijkheid (47 kB)

Een tegemoetkoming aanvragen voor revalidatieverstrekkingen

Wanneer voorzieningen met een revalidatieovereenkomst een cliënt willen behandelen, doen ze een aanvraag voor een tegemoetkoming voor revalidatieverstrekkingen. Dat is een aanvraag bij het ziekenfonds van de cliënt om de kosten voor de revalidatieverstrekking te betalen.

Vergoeding voor de reiskosten naar revalidatieovereenkomsten

Sommige minderjarige zorggebruikers (< 18 jaar) en rolstoelafhankelijke zorggebruikers krijgen een tegemoetkoming voor hun reiskosten naar een voorziening met een revalidatieovereenkomst. De voorziening moet dat melden of een medisch attest van rolstoelafhankelijkheid toevoegen bij hun aanvraag voor tegemoetkomingen.