Formulieren voor de aanvraag van tegemoetkomingen voor revalidatieverstrekkingen

Met deze aanvraagformulieren vraagt een revalidatievoorziening de tegemoetkomingen voor de revalidatieverstrekkingen aan. Ze doen die aanvraag bij het ziekenfonds van de zorggebruiker.

Een aanvraag bevat altijd minsten:

  • Het administratief luik
  • De geïnformeerde toestemming van de zorggebruiker
  • Het medisch verslag (verschilt per type voorziening)

Voor een vergoeding voor de reiskosten van een rolstoelgebruiker, voegt u ook nog een medisch verslag rolstoelafhankelijkheid toe.

Een aanvraag is pas ontvankelijk als alle delen volledig zijn ingevuld.

Wanneer mag/moet u de "oude" RIZIV-formulieren gebruiken?

Bij een aanvraag voor prestaties die u in 2019 hebt aangevat:

  • Tot en met februari 2019 mag u die nog doen met de oude RIZIV-formulieren. Gebruik bij voorkeur wel al de nieuwe Vlaamse formulieren. In beide gevallen zullen we uw aanvraag behandelen.
  • Vanaf 1 maart 2019 zullen we aanvragen met de oude RIZIV-formulieren niet meer behandelen. Aanvragen met RIZIV-formulieren voor prestaties die starten in 2019 zullen dan teruggestuurd worden naar de voorziening. 

Bij een aanvraag voor prestaties die u in 2018 hebt aangevat:

  • U moet de aanvraag doen met de oude RIZIV-formulieren. Aanvragen voor prestaties die starten in 2018 met Vlaamse formulieren zullen teruggestuurd worden naar de voorziening. 

Aanvraagformulieren voor fysieke revalidatieovereenkomsten

Aanvraagformulieren voor psychosociale revalidatieovereenkomsten

Aanvraagformulieren voor multidisciplinair rolstoeladviesrapport (RAT's)

docx bestand7.90 - formulier voor aanvraag tegemoetkoming revalidatieverstrekkingen (82 kB)

Aanvraagformulier voor de vergoeding voor de reiskosten

docx bestandAanvraag vergoeding reiskosten - formulier voor een medisch verslag rolstoelafhankelijkheid (47 kB)

Aanvraagformulier voor een tegemoetkoming revalidatie in het buitenland

docx bestandAanvraagformulier voor een tegemoetkoming revalidatie in het buitenland (74 kB)

Een tegemoetkoming aanvragen voor revalidatieverstrekkingen

Wanneer voorzieningen met een revalidatieovereenkomst een cliënt willen behandelen, doen ze een aanvraag voor een tegemoetkoming voor revalidatieverstrekkingen. Dat is een aanvraag bij het ziekenfonds van de cliënt om de kosten voor de revalidatieverstrekking te betalen.

Vergoeding voor de reiskosten naar revalidatieovereenkomsten

Sommige minderjarige zorggebruikers (< 18 jaar) en rolstoelafhankelijke zorggebruikers krijgen een tegemoetkoming voor hun reiskosten naar een voorziening met een revalidatieovereenkomst. De voorziening moet dat melden of een medisch attest van rolstoelafhankelijkheid toevoegen bij hun aanvraag voor tegemoetkomingen.