Formulieren voor de aanvraag van de erkenning van woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning

Er zijn drie aanvraagformulieren voor de erkenning van woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning

Formulier 1:  docx bestandFormulier voor de de erkenning van woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (132 kB)

Om de erkenning van woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning aan te vragen gebruikt u dit formulier.
De erkenning wordt toegekend aan woonzorgcentra die op 14 juli 2020 een voornemen tot planningsvergunning hebben ontvangen voor vrijgekomen woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning.
De erkenning kan enkel ingaan op 1 oktober 2020, op 1 januari 2021 of op 1 april 2021.

Indien woonzorgcentra met een bijkomende erkenning die een voornemen tot planningsvergunning ontvangen voor vijf of meer woongelegenheden met een bijkomende erkenning, wordt bij de erkenningsaanvraag ook een docx bestandattest (135 kB) gevoegd over het overleg dat heeft plaatsgevonden met de (vertegenwoordigers van de) werknemers over de besteding van de bijkomende middelen.

Formulier 2: Formulier voor de erkenning van woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning in het kader van een omzettingskalender.
Om de erkenning van woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning aan te vragen in het kader van omzettingskalender gebruikt u dit formulier.

 

Zorg en Gezondheid is bevoegd voor de erkenning van woonzorgcentra met een bijkomende erkenning in Vlaanderen. Een woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning moet altijd een basiserkenning als woonzorgcentrum hebben en moet dus ook aan de erkenningsvoorwaarden voor een woonzorgcentrum voldoen.