Formulieren voor de aanvraag van de erkenning van woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning

Om de erkenning van woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning aan te vragen in het kader van een omzettingskalender gebruikt u dit formulier:
docx bestandFormulier aanvraag erkenning bijkomende erkenning woonzorgcentrum omzettingskalender (134 kB)

 

Zorg en Gezondheid is bevoegd voor de erkenning van woonzorgcentra met een bijkomende erkenning in Vlaanderen. Een woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning moet altijd een basiserkenning als woonzorgcentrum hebben en moet dus ook aan de erkenningsvoorwaarden voor een woonzorgcentrum voldoen.