Formulieren eWZCFin

Hier vindt u een overzicht van de formulieren voor de ouderenvoorzieningen die u moet gebruiken voor het digitaal opname- en facturatieproces.

docx bestandFormulier indicatiestelling.docx (96 kB)

pdf bestandFormulier indicatiestelling.pdf (228 kB)

Dit formulier gebruikt u om de afhankelijkheid aan te tonen van een bewoner in een WZC of CVK of een persoon die gebruik maakt van een DVC.

docx bestandFormulier afhankelijkheidscategorie Fp.docx (110 kB)

pdf bestandFormulier afhankelijkheidscategorie Fp.pdf (181 kB)

Dit formulier gebruikt u om de afhankelijkheid aan te tonen van een persoon die gebruik maakt van een DVC.