Formulieren bij de erkennings- en omzettingskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Hieronder vind u een overzicht van de beschikbare formulieren bij de erkennings- en omzettingskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.

Voor elke voorafgaande vergunning voor uitbreidingscapaciteit waarvoor nog geen erkenningskalender werd goedgekeurd, moet een aanvraag worden ingediend. De voorafgaande vergunning vervalt geheel of gedeeltelijk van rechtswege als de initiatiefnemer geen aanvraag tot erkennings- of omzettingskalender aan Zorg en Gezondheid heeft bezorgd op uiterlijk 1 februari 2019.

Snel naar:

 

 1. docx bestandFormulier voor het indienen van een erkennings- en omzettingskalender (138 kB)

  Initiatiefnemers die houder zijn van een voorafgaande vergunning die verleend werd voor initiatieven met betrekking tot woonzorgcentra en centra voor kortverblijf, die een verdere invulling van de nog beschikbare programmatieruimte impliceren, en die nog niet over een erkenningskalender beschikken, kunnen met dit formulier een erkennings- en omzettingskalender aanvragen voor deze woongelegenheden voor een ingebruikname in de periode 2020-2025.
   
 2. docx bestandFormulier voor het samenvoegen van meerdere voorafgaande vergunningen (142 kB)

  Initiatiefnemers die houder zijn van meerdere voorafgaande vergunningen die verleend werden voor initiatieven met betrekking tot woonzorgcentra en centra voor kortverblijf, die een verdere invulling van de nog beschikbare programmatieruimte impliceren, en die nog niet over een erkenningskalender beschikken, kunnen met dit formulier deze voorafgaande vergunningen samenvoegen en wijzigen voor wat betreft de initiatiefnemer en de inplantingsplaats in het kader van hun aanvraag tot erkennings- en/of omzettingskalender voor de periode 2020-2025.
   
 3. docx bestandFormulier voor het wijzigen van een voorafgaande vergunning (138 kB)

  Initiatiefnemers die houder zijn van een voorafgaande vergunning die verleend werd voor initiatieven met betrekking tot woonzorgcentra en centra voor kortverblijf, die een verdere invulling van de nog beschikbare programmatieruimte impliceren, en die nog niet over een erkenningskalender beschikken, kunnen met dit formulier deze voorafgaande vergunning wijzigen voor wat betreft de initiatiefnemer en de inplantingsplaats in het kader van hun aanvraag tot erkennings- en/of omzettingskalender voor de periode 2020-2025.