Formulier voor het wijzigen van een voorafgaande vergunning woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf in het kader van de erkennings- en omzettingskalender

docx bestandFormulier voor het wijzigen van een voorafgaande vergunning (138 kB)

Initiatiefnemers die houder zijn van een voorafgaande vergunning die verleend werd voor initiatieven met betrekking tot woonzorgcentra en centra voor kortverblijf, die een verdere invulling van de nog beschikbare programmatieruimte impliceren, en die nog niet over een erkenningskalender beschikken, kunnen met dit formulier deze voorafgaande vergunning wijzigen voor wat betreft de initiatiefnemer en de inplantingsplaats in het kader van hun aanvraag tot erkennings- en/of omzettingskalender voor de periode 2020-2025.