Formulier voor het indienen van een resultatenrekening voor partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking

xlsx bestandFormulier resultatenrekening model beheersovereenkomst (67 kB)

Met dit formulier kunnen partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking een correct financieel verslag indienen.