Formulier voor het indienen van een aanvraag voor een voorafgaande vergunning voor een groep van assistentiewoningen

doc bestandFormulier om een voorafgaande vergunning voor een groep van assistentiewoningen aan te vragen (291 kB)

Een groep van assistentiewoningen waarvoor een erkenning wordt aangevraagd, wordt van rechtswege geacht over een voorafgaande vergunning te beschikken. Een groep van assistentiewoningen kan met dit formulier toch een voorafgaande vergunning vragen. De aanvrager vermeldt in de aanvraag waarom de voorafgaande vergunning moet worden voorgelegd en hij voegt bij de aanvraag een door hem ondertekende verbintenis om voor de groep van assistentiewoningen een erkenning aan te vragen en aan de erkenningsvoorwaarden voor de groepen van assistentiewoningen te voldoen.