Formulier voor de verklaring over de brandveiligheid in een serviceflatgebouw of een woningcomplex met dienstverlening (B2-attest)

doc bestandFormulier verklaring over de brandveiligheid in een serviceflatgebouw of een woningcomplex met dienstverlening (172 kB)

Met dit formulier kan de bevoegde burgemeester een verklaring afleggen over de brandveiligheid van een serviceflatgebouw of een woningcomplex met dienstverlening in zijn gemeente (een B2-attest).
Indien een serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening voldoet aan alle erkenningsnormen behalve de veiligheidsaspecten, moet de burgemeester van de gemeente waar de voorzienig is gevestigd, verzocht worden om dit B2-formulier in te vullen.