Formulier voor de verklaring over de brandveiligheid in een serviceflatgebouw

docx bestand - Formulier voor de verklaring over de brandveiligheid in een serviceflatgebouw

De bevoegde burgemeester kan met dit formulier een verklaring afleggen over de brandveiligheid van een serviceflatgebouw in zijn gemeente in toepassing van de regelgeving voor serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening. Indien een serviceflatgebouw niet voldoet aan alle brandveiligheidsnormen, moet de burgemeester van de gemeente waar de voorzienig is gevestigd, verzocht worden om dit B2-formulier in te vullen.