Formulier voor de samenvatting van een preventiemethodiek

docx bestandFormulier samenvatting preventiemethodiek (116 kB)

Dit formulier heeft tot doel de inhoud van de methodieken voor iedereen betrokken bij het preventief gezondheidsbeleid beschikbaar te stellen. Voor elke methodiek moet een aparte samenvatting ingevuld worden.