Formulier voor de resultatenrekening van een projectsubsidie

xlsx bestandFormulier resultatenrekening van een projectsubsidie (40 kB)

Met dit formulier kunt u correct een financieel verslag indienen voor een projectsubsidie.