Formulier voor de resultatenrekening van een Logo

xlsx bestandFormulier resultatenrekening model Logo (41 kB)

Met dit formulier kunt u correct een financieel verslag indienen als Logo.