Formulier voor de melding van een kleinstedelijke afdeling van een samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg

doc bestandFormulier melding van een kleinstedelijke afdeling van een samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (211 kB)

Met dit formulier bezorgt een samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) informatie over een kleinstedelijke afdeling. Een SEL kan een overeenkomst afsluiten met een afdeling van een SEL als een meerderheid van zorgaanbieders, binnen het gebied van een kleine stad (volgens de indeling van de zorgregio's), opdrachten wenst uit te voeren van het SEL met betrekking tot de organisatie van het multidisciplinair overleg in het kader van een zorgplan.