Formulier voor de mededeling van ontslag van bewoners uit een residentiële voorziening

docx bestandFormulier mededeling van ontslag van bewoners uit een residentiële voorziening (115 kB)

Met dit formulier deelt u mee dat bewoners die een tegemoetkoming voor residentiële zorg van de Vlaamse zorgverzekering krijgen, ontslagen zijn uit een woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis.