Formulier voor de erkenning van meerdere vestigingen van een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum, een woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning of een dagverzorgingscentrum met een bijkomende erkenning

Aanvraag van de erkenning van meerdere vestigingen van een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum, een woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning of een dagverzorgingscentrum met een bijkomende erkenning als één woonzorgcentrum, één centrum voor kortverblijf, één dagverzorgingscentrum, één woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning of één dagverzorgingscentrum met een bijkomende erkenning.

docx bestandFormulier voor de aanvraag van de erkenning van meerdere vestigingen (132 kB) voor de aanvraag van de erkenning van meerdere vestigingen van een WZC, een CVK, een DVC, een WZC met een BE of een DVC met een BE als één WZC, één CVK, één DVC, één WZC met een BE of één DVC met een BE

Sinds 1 juni 2014 kunnen meerdere vestigingen die uitgebaat worden als woonzorgcentrum, woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning of centrum voor kortverblijf, erkend worden onder hetzelfde erkenningsnummer als één woonzorgcentrum, één woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning of één centrum voor kortverblijf. Dit in uitvoering van artikel 54 van het woonzorgdecreet van 13 maart 2009..

Met ingang van 1 juni 2019 kunnen ook meerdere vestigingen van een dagverzorgingscentrum of een dagverzorgingscentrum met een bijkomende erkenning erkend worden als één dagverzorgingscentrum of één dagverzorgingscentrum met een bijkomende erkenning.