Formulier voor de berekening van de gebruikersbijdrage na het sociaal onderzoek

Sinds 1 juni 2021 is de BEL-profielschaal vervangen door de BelRAI Screener. Vanaf die datum moeten de diensten voor gezinszorg het volgende formulier gebruiken voor het sociaal onderzoek bij de gebruiker, aan wie gezinszorg verleend wordt of zal worden:

docx bestandFormulier voor de berekening van de gebruikersbijdrage na het sociaal onderzoek (BelRAI screener) (144 kB) (NIEUWE VERSIE - 1 maart 2022)

Zolang het Sociaal Supplement nog niet beschikbaar is (van 1 juni 2021 tot 1 juni 2022), moeten de diensten voor gezinszorg tijdens het sociaal onderzoek niet alleen de BelRAI Screener afnemen, maar ook het cliëntsysteem (woonsituatie, mantelzorg, sociale en familiale relaties) in kaart brengen. Dat gebeurt aan de hand van het formulier "BEL-gegevens cliëntsysteem":

xls bestandFormulier voor de gegevens over de gebruiker van gezinszorg en over zijn hulpvraag (26 kB).