Formulier voor de berekening van de gebruikersbijdrage na het sociaal onderzoek

docx bestandFormulier voor de berekening van de gebruikersbijdrage na het sociaal onderzoek (142 kB)

Het begeleidend personeel van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg moet dit formulier gebruiken voor het sociaal onderzoek bij de gebruiker, aan wie gezinszorg verleend wordt of zal worden. Samen met dat formulier moeten ook de volgende formulieren gebruikt worden: