Formulier voor de beoordeling van preventiemethodieken

docx bestandFormulier beoordeling van preventiemethodieken (155 kB)

Dit formulier kunnen organisaties gebruiken tijdens de methodiekontwikkeling en bij de beoordeling van de methodiek door andere organisaties.

De kwaliteitscriteria die in de fiche worden getoetst, zijn bedoeld voor het ontwikkelen en beoordelen van methodieken die ingezet worden of zullen worden in het preventieve gezondheidsbeleid, ongeacht wie die ontwikkeld of aangepast heeft: partnerorganisaties, Logo’s, organisaties met terreinwerking of andere, al dan niet commerciële organisaties.

pdf bestandLeidraad voor de ontwikkeling en beoordeling van preventiemethodieken (414 kB)