Formulier voor de aanvraag van een voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum

docx bestandFormulier voor de aanvraag van een voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum (161 kB) (VERSIE - 27 augustus 2021)

Om erkend te kunnen worden als lokaal dienstencentrum, moet u eerst over een voorafgaande vergunning beschikken. Gebruik daarvoor dit formulier. Pas nadat u een voorafgaande vergunning verkregen hebt, kunt u een erkenning als lokaal dienstencentrum aanvragen.

Indien u één of meerdere elementen uit een reeds verkregen voorafgaande vergunning wenst te wijzigen, gebruikt u ook dit formulier. U vult het formulier volledig in met de correcte nieuwe gegevens. Voor de zaken die niet wijzigen mag u in het antwoord verwijzen naar de aanvraag voor de reeds verkregen voorafgaande vergunning. U moet enkel de dossierstukken toevoegen die betrekking hebben op/relevant zijn voor de wijziging die u aanvraagt.

Indien u reeds over een erkenning van een lokaal dienstencentrum beschikt, en u wenst te verbouwen, een vervangingsnieuwbouw te realiseren,  of te verhuizen naar een tijdelijke locatie, gebruikt u ook dit formulier.
Gezien het in dit geval niet gaat om een voorafgaande vergunning met oog op het verkrijgen van een eerste erkenning, dienen ook hier niet alle dossierstukken te worden toegevoegd. Dit staat waar mogelijk zo aangegeven in het formulier.