Formulier voor de aanvraag van een voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum

docx bestandFormulier voor de aanvraag van een voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum (160 kB) (NIEUWE VERSIE - 20 februari 2020)

Om erkend te kunnen worden als lokaal dienstencentrum, moet u eerst over een voorafgaande vergunning beschikken. Gebruik daarvoor dit formulier. Pas nadat u een voorafgaande vergunning verkregen hebt, kunt u een erkenning als lokaal dienstencentrum aanvragen.

Opgelet: op dit ogenblik kunt u nog geen voorafgaande vergunning aanvragen voor een antennepunt. Het besluit met de regels voor het verlenen van een voorafgaande vergunning werd nog niet geactualiseerd, de regels over antennepunten zijn bijgevolg nog niet van kracht.