Formulier voor de aanvraag van een tegemoetkoming voor een medisch telesecretariaat voor een groepspraktijk van huisartsen met het statuut van een feitelijke vereniging

Elke huisarts in groepspraktijk kan jaarlijks een financiële tegemoetkoming krijgen voor de kosten van de dienstverlening van een medisch telesecretariaat. Medisch telesecretariaat houdt minstens het telefonisch én online afsprakenbeheer in. Met dit formulier vraagt u die tegemoetkoming aan als u een groepspraktijk hebt met het statuut van een feitelijke vereniging.

doc bestandFormulier aanvraag tgm. adm bed_telesecr - huisartsengroep - fv(2019 v3).doc (508 kB)

doc bestandFormulier extra huisartsen - bijlage bij aanvraag tegemoetkoming huisartsengroepering (2019 v2).doc (241 kB)

(klik hier voor het formulier voor een groepspraktijk met rechtspersoon of voor een individuele huisarts).

 

 

Contact over de ondersteuning van huisartsen
PMV/z Leningen
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België