Formulier voor de aanvraag van een tegemoetkoming voor een medisch telesecretariaat voor een groepspraktijk met rechtspersoon van huisartsen

Elke huisarts in een groepspraktijk kan jaarlijks een financiële tegemoetkoming krijgen voor de kosten van de dienstverlening van een medisch telesecretariaat. Medisch telesecretariaat houdt minstens het telefonisch én online afsprakenbeheer in. Met dit formulier vraagt u  die tegemoetkoming aan als u een groepspraktijk hebt met een rechtspersoon.

doc bestandFormulier aanvraag tgm. adm bed_telesecr - huisartsengroep - rp (2019 v2).doc (487 kB)

doc bestandFormulier extra huisartsen - bijlage bij aanvraag tegemoetkoming huisartsengroepering (2019 v2).doc (241 kB)

 

(klik hier voor het formulier voor een groepspraktijk met het statuut van een feitelijke vereniging of voor een individuele huisarts).

Contact over de ondersteuning van huisartsen
PMV/z Leningen
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België