Formulier voor de aanvraag van een tegemoetkoming voor een medisch telesecretariaat voor een individuele huisarts

Elke huisarts kan jaarlijks een financiële tegemoetkoming krijgen voor de kosten van de dienstverlening van een medisch telesecretariaat. Medisch telesecretariaat houdt minstens het telefonisch én online afsprakenbeheer in. Met dit formulier doet u de aanvraag voor die tegemoetkoming als individueel huisarts.

doc bestandFormulier aanvraag tgm. adm bed_telesecr - ind huisarts (2019 v2).doc (378 kB)

(ga naar het formulier voor een groepspraktijk met rechtspersoon of voor een groepspraktijk met het statuut van feitelijke vereniging).

 

Contact over de ondersteuning van huisartsen
PMV/z Leningen
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België