Formulier voor de aanvraag van een renteloze lening en ondersteuningspremie voor een individuele huisarts

Huisartsen kunnen voor de opstart van hun praktijk een renteloze lening en een premie krijgen. Voor de aanvraag van die lening en premie, moet u onderstaand aanvraagformulier invullen en opsturen, samen met het attest en de verklaring. Stuur uw aanvraag naar info@impulseo.vlaanderen of naar een van de ondersteuningsstructuren.

1. Aanvraag renteloze lening en/of premie voor de opstart van een huisartsenpraktijk

docx bestandFormulier aanvraag lening en (of) premie (2020 v2) (139 kB)

2. Attest van eerste installatie

doc bestandFormulier attest eerste installatie (2020 v1) (254 kB)

Enkel voor aanvraag premie en voor een huisarts die langer dan 4 jaar erkend is

3. Verklaring van deelname aan een huisartsenwachtdienst

doc bestandFormulier verklaring van deelname aan een huisartsenwachtdienst (2020 v1) (177 kB)

Contact over de ondersteuning van huisartsen
PMV/z Leningen
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België