Formulier voor de aanvraag van een projectsubsidie woonzorg - thuiszorg

docx bestandFormulier voor de aanvraag van een projectsubsidie in het kader van woonzorg - thuiszorg (123 kB)

De minister van Welzijn kan jaarlijks een budget uittrekken voor de subsidiëring van projecten in de thuiszorg. Een project is een initiatief dat een tijdelijk, vernieuwend en experimenteel karakter heeft.

Afgezien van eventuele collectieve oproepen, kan u ook spontaan en individueel een aanvraag indienen als u meent een bijzonder en vernieuwend project in de thuiszorg uitgewerkt te hebben. U kan dit doen met dit formulier.