Formulier voor de aanvraag van een onderzoek van het binnenmilieu

docx bestandFormulier gemotiveerde aanvraag tot onderzoek van het binnenmilieu (127 kB)

Met dit formulier kunt u als arts, verpleegkundige, maatschappelijk werker, gemeentebestuur, OCMW, gemeentelijk huisvestingsambtenaar, gewestelijk ambtenaar of Vlaams ambtenaar, bevoegd voor het milieu, een onderzoek van het binnenmilieu aanvragen bij de Medisch Milieukundige van uw Logo. Als arts kunt u dat onderzoek met dit formulier rechtstreeks aanvragen bij een van de perifere equipes van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Burgers kunnen dus enkel onrechtstreeks een onderzoek van hun woning aanvragen via één van hiervoor vermelde tussenpersonen.

Een beheerder of gebruiker van een publiek toegankelijk gebouw kan rechtstreeks bij de medisch milieukundige bij het Logo of bij het Agentschap Zorg en Gezondheid een aanvraag tot onderzoek indienen.