Formulier voor de aanvraag van een onderzoek van het binnenmilieu

docx bestandFormulier gemotiveerde aanvraag tot onderzoek van het binnenmilieu (133 kB)

Met dit formulier kunt u als arts, verpleegkundige, maatschappelijk werker, gemeentebestuur, OCMW, gemeentelijk huisvestingsambtenaar, gewestelijk ambtenaar of Vlaams ambtenaar, bevoegd voor het milieu, een onderzoek van het binnenmilieu aanvragen bij de Medisch Milieukundige van uw Logo. Als arts kunt u dat onderzoek met dit formulier rechtstreeks aanvragen bij een regionale buitendienst van Zorg en Gezondheid. Burgers kunnen dus enkel onrechtstreeks een onderzoek van hun woning aanvragen via één van hiervoor vermelde tussenpersonen.

Als beheerder of gebruiker van een publiek toegankelijk gebouw kunt u rechtstreeks bij de medisch milieukundige bij het Logo of bij Zorg en Gezondheid een aanvraag tot onderzoek indienen.