Formulier voor de aanvraag van een erkennings- en omzettingskalender voor bijkomende woongelegenheden in een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf voor 2020-2025

docx bestandFormulier voor het indienen van een erkennings- en omzettingskalender (138 kB)

Initiatiefnemers die houder zijn van een voorafgaande vergunning die verleend werd voor initiatieven met betrekking tot woonzorgcentra en centra voor kortverblijf en die een verdere invulling van de nog beschikbare programmatieruimte impliceren, en die nog niet over een erkenningskalender beschikken, kunnen met dit formulier een erkennings- en omzettingskalender aanvragen voor deze woongelegenheden voor een ingebruikname in de periode 2020-2025.